top of page
Privatumo pranešimas_Poilsinės, pažintinės, egzotinės kelionės_Explorway

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

EXPLORWAY privatumo pranešimas

Kas mes esame?

 

MB EXPLORWAY – išskirtinių kelionių nuotykių organizatorius, kuriam labai svarbu keliautojų patirtis ne tik kelionėje, tačiau ir renkantis nuotykį derinant su mumis individualius turus, bendraujant prieš kelionę, skaitant naujienas ar naršant explorway.com puslapyje. Betarpiškas bendravimas – geriausias raktas į tokį kelionių nuotykį, kuris atitiks jūsų lūkesčius ir galimybes, suteiks tik geriausias emocijas. 

 

Kaip ir daugelis kitų interneto svetainių, MB EXPLORWAY renka lankytojų duomenis, kad galėtų užtikrinti kokybiškas paslaugas ar tobulinti aptarnavimą. Antra vertus, mums labai svarbi jūsų duomenų apsauga, todėl atsakingai elgiamės su jūsų pateikta informacija ir duomenimis. 

 

Kada taikoma Privatumo politika?

 

MB EXPLORWAY, įmonės kodas: 305795203, buveinės adresas: Pilkapio g. 6, Kernavė,  LT-19172 Širvintų r., el. p. info@explorway.com , Tel. 8 618 01639. (toliau – Explorway) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per Explorway internetinę svetainę www.explorway.com pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

 

Kokiais tikslais renkami asmeniniai duomenys?

 

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami:

 

  • Individualių kelionių planavimo ir organizavimo užklausoje – užpildant užklausos formą. Kad galėtume su jumis susiekti ir supalnuoti jūsų kelionių nuotykį, pateikiate pašto adresą ir telefono numerį. 

 

  • Vykdant kitas elektroninės prekybos ir kelionių organizavimo paslaugas – kelionių ir nuotykių įsgyjimas, skrydžio bilietų pirkimas ar kitų susijusių su kelione paslaugų organizavimas bei pirkimas. Šiems tikslams renkame šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninį paštą, telefono numerį, asmens kodą, gimimo datą, amžių, lytį, asmens tapatybės kortelės (paso) numerį, išdavimo datą ir vietą, banko sąskaitos numerį, mokėjimų duomenis.

 

  • Tiesioginės rinkodaros tikslais, kai užsisakote Explorway naujienlaiškį ir tam pateikiate savo e-pašto adresą.

 

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

 

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas 

 

Tvarkydami asmens duomenis, vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais

 

Kokios Jūsų teisės?

 

Jūs turite teisę:

 

• gauti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis:

• kreiptis į mus su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu Jūsų duomenys yra

netikslūs;

• reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam);

• reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas;

• nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

• prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į

duomenų perkeliamumą).

Šias teises galite pareikšti mums el. paštu info@explorway.com.

 

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu

manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

 

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

 

Jūsų duomenis saugotume atsižvelgdami į teisės aktų reikalavimus, t.y. 2 (dvejus) metus nuo

Jūsų paskutinio kontakto su mumis.

Slapukai

Šuoje svetainėje taikomų slapukų sąrašas - https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

Tinkamiausias laikas keliauti yra
 DABAR 

Išsirinkite vieną iš jau išbandytų EXPLORWAY kelionių pasiūlymų, kurie garantuoja jums gyvenimo nuotykį!

bottom of page